วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620616_04_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3