วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๒๗ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620629_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง.mp3