วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๒๗ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620629_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ๔เพื่อแยกจิตจากขันธ์๕.mp3