วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญกายคตาและมรณานุสสติให้จิตทรงสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒๖ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๒๖ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกายคตาและมรณานุสสติให้จิตทรงสมาธิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620628_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกายคตาและมรณานุสสติให้จิตทรงสมาธิ.mp3