วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด(เทศน์ ๑๓ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๓ มิ.ย. ๖๓-เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620615_02_เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด.mp3