วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๒๘ มิ.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620629_06_พระเมตตาพร.mp3