วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด(เทศน์ ๑๔ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๓-เทศน์การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620616_02_เทศน์การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด.mp3