วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๕ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610609_01_ปกิณกะธรรมการตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน.mp3