วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๓ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620615_01_ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ.mp3