วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๖๓)

๖ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร
630606_01_ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3