วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๖ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620608_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา.mp3