วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๑ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610623_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3