วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป(นิทาน ๒๘ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๘ มิ.ย. ๖๓-นิทานไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610630_05_นิทานไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป.mp3