วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๗ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620609_01_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา.mp3