วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บารมี ๓๐ ทัศ(เทศน์ ๒๑ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๑ มิ.ย. ๖๓-เทศน์บารมี ๓๐ ทัศ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610623_03_เทศน์บารมี๓๐ทัศ.mp3