วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๗ มิ.ย. ๖๓-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610630_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3