วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เหตุแห่งทุกข์(เทศน์ ๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๗ มิ.ย. ๖๓-เทศน์เหตุแห่งทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610610_03_เทศน์เหตุแห่งทุกข์.mp3