วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ(เทศน์ ๒๐ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๐ มิ.ย. ๖๓-เทศน์ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610624_03_เทศน์ไม่ประมาททำความเพียรในทานศีลภาวนาเพื่อละโลภโกรธหลงให้สิ้นจากใจ.mp3