วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๘ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610630_01_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ.mp3