วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑๓ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610610_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย.mp3