วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๖ การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๑๓ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๖ การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611013_09_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๖การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต.mp3