วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610727_07_ปกิณกะธรรมการทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ.mp3