วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๒ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620714_01_ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากการมีร่างกายเพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น.mp3