วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๑ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611103_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๙แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก.mp3