วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล(นิทาน ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๔ ก.ค. ๖๓-นิทานบุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610616_06_นิทานบุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล.mp3