วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กำลังใจในการให้เพื่อละเป็นหนทางสู่มรรคผล(เทศน์ ๑๙ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๙ ก.ค. ๖๓-เทศน์กำลังใจในการให้เพื่อละเป็นหนทางสู่มรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620721_02_เทศน์กำลังใจในการให้เพื่อละเป็นหนทางสู่มรรคผล.mp3