วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การสะสมกำลังใจให้เต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๘ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจให้เต็ม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610715_06_ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจให้เต็ม.mp3