วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒๔ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620208_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู.mp3