วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610714_01_ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร๔เป็นกำลังให้บารมีเต็ม.mp3