วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล(เทศน์ ๑๑ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๑ ก.ค. ๖๓-เทศน์ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620713_02_เทศน์ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล.mp3