วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมั่นใคร่ครวญคิดถึงความตายเสมอมิใช่แค่ฟัง(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๗ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญคิดถึงความตายเสมอมิใช่แค่ฟัง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610720_01_ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญคิดถึงความตายเสมอมิใช่แค่ฟัง.mp3