วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๑ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620713_01_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน.mp3