วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สำรวมจิตเจตนาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๔ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสำรวมจิตเจตนาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620715_01_ปกิณกะธรรมสำรวมจิตเจตนาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา.mp3