วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ละความผูกพัน เพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๔ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมละความผูกพัน เพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620704_01_ปกิณกะธรรมละความผูกพันเพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3