วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง ใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๑๘ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๘ ก.ค. ๖๓-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง ใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620720_02_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์.mp3