วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620716_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย.mp3