วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้(เทศน์ ๑๒ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๒ ก.ค. ๖๓-เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610715_03_เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้.mp3