วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๔ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610701_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3