วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็งจึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็งจึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620717_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็งจึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3