วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๙ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620721_04_ปกิณกะธรรมทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ.mp3