วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การปฏิบัติสมาธิต้องใคร่ครวญให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๓๑ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิต้องใคร่ครวญให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610803_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิต้องใคร่ครวญให้ถึงที่สุดคือพระนิพพาน.mp3