วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จริต ๖ (ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจริต ๖ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610714_06_ปกิณกะธรรมจริต๖.mp3