วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ(เทศน์ ๒๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒๕ ก.ค. ๖๓-เทศน์ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610519_01_เทศน์ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ.mp3