วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล(นิทาน ๒๗ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๓-นิทานเสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610722_05_นิทานเสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล.mp3