วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ถือการทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมถือการทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นข้อวัตรปฏิบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610721_01_ปกิณกะธรรมถือการทรงพรหมวิหาร๔เป็นข้อวัตรปฏิบัติ.mp3