วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(เทศน์ ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๕ ก.ค. ๖๓-เทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620716_02_เทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3