วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญความตายให้จิตสงบ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายให้จิตสงบ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610804_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายให้จิตสงบ.mp3