วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๖๓)

๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3
ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3