วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610812_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข.mp3