วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611022_01_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป.mp3